بیرق زهرا سلام الله علیها

بیرق ما چادر خاکی توست

بیرق زهرا سلام الله علیها

بیرق ما چادر خاکی توست

بیرق زهرا سلام الله علیها

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتی‏ مَماتَ محمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»

نویسندگان

بسمـ ربـــ الزهـــرا سلامـ الله علیها

آمدم تا باشم...

بنویسم... بخوانم.. از آنچه می بینم و می چشم...

بمانم و بروم..همانجایی که باید رفت...آخر ماندن معنایی ندارد..

آدم ها خوب یا بد باید نوای رفتن بخوانند..

امام راحل... 

یزید ملعون...

یادمان باشد

مرگ دو قدم آنطرف تر ایستاده است..

انا لله و انا الیه راجعون

دعایی ندارم جز:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْیایَ مَحْیا مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتی‏ مَماتَ محمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»